top of page

PERSONUPPGIFTER

Behandling av personuppgifter

Förteckning över hantering av personuppgifter som hanteras av Ortopedmedicinskt Center AB samt Ortopedmedicinskt Center Patrik Sigsjö AB, tillsammans kallat OMC nedan.

 

OMC är ansvarig för hanteringen av personuppgifter som hanteras inom företagen.

 

OMC bedriver Hälso-och sjukvårdsverksamhet. I Ortopedmedicinskt Center AB samt 
Ortopedmedicinskt Center Patrik Sigsjö AB finns vardera en anställd, tillika ägare av företagen. Personerna är legitimerade sjukgymnaster och genom legitimationen så regleras verksamhetens ansvar och skyldigheter.

 

OMC har inget kundregister. OMC har en hemsida där personer kan länkas till en bokningssida där man genom att skriva namn, adress och telefonnummer kan boka en tid.

 

Mejl med personuppgifter skrivs ut och raderas därefter.

 

Kunderna består i företag samt privatpersoner som är patienter. Patienternas uppgifter lagras i patientjournaler och de uppgifterna regleras i lagar för Hälso-sjukvård, sekretesslagstiftning mm. Gallring i patientjournaler följer gällande lagstiftning och företaget har inga pappersjournaler. Journalerna finns i ett datasystem som tillhandahålls av Rix Data samt Venturi Journalen. Journalsystemen uppfyller de kriterier som finns avseende data- och patientsäkerhet.

 

OMC har ibland mejlkorrespondens. I de fall som det sker med patienter, lagras uppgifterna i patientjournalen och följer då den lagstiftning som reglerar hälso- och sjukvårdsjournaler. Övriga mejl raderas kontinuerligt när ärendet är avslutat.

 

OMC sparar leveransadress i fakturasystemet, övriga uppgifter är sekretesskyddade med speciella skadenummer som inte kan härledas av annan än beställare och utförare.

 

OMC gör inga nyhetsbrev eller utskick via dator/mejl. OMC använder vedertagna antivirusprogram, trådlöst nätverk med lås/kryptering och uppdaterade program för att tillförsäkra säkerheten inom företaget. 

Uppdaterat: Januari 2019

bottom of page