top of page

STÖTVÅGSBEHANDLING

stötvågsbehandling.jpg

Nu har det kommit tillräckligt med bra studier och vi väljer därför att bli en av få kliniker i södra Sverige som erbjuder stötvågsbehandling. 
Det finns bland annat dokumenterad god effekt mot svår hälsmärta; hälsporre och plantar fasciit samt ärrförändringar/förkalkningar i senor exempelvis kalkaxel, hopparknä, långvarig hälsenesmärta. 


Kontraindikationer: 
(vi behandlar inte med stötvåg vid) 
 

  • Tendenser till blödningar och störningar med blodkoagulering med tillhörande medicinering exempelvis waranbehandling. Trombyl medför inga restriktioner.

  • Cancer

  • Graviditet

  • Hjärt- och cirkulationsrubbningar

  • Akut inflammation i behandlingsområdet.

  • Behandling med antiinflammatorisk, medicin ska vara avslutat senast en vecka före behandling.

  • Kortissoninjektioner skall inte givits inom loppet av den senaste månaden i behandlingsområdet.

  • Infekterade sår i direkt närhet.

Att tänka på 

Vid stötvågsbehandling mot diagnoserna plantar fasciit och hälsporre krävs att patienten avlastar området med hjälp av stödtejpning 48 timmar efter behandlingen. Tejpningen utför vi på kliniken.
Övriga diagnoser rekommenderar vi att man avstår fysisk aktivitet exempelvis träning, tunga lyft m.m. 

Avlastning behövs pga av att stötvågsbehandlingen startar en nyläkning och att vävnaden är försvagad direkt efter behandlingen. 

Ring oss på 044 - 21 28 10 för mer information eller boka tid online. 

Boka tid online! Enkelt, smidigt och säkert.

Forskning 

Nedan följer några studier som visar att stötvågsbehandling har effekt vid olika diagnoser. 

Vi har bland annat tittat på att studierna ska ha långtidsuppföljning. Vi tycker att en av de viktigaste momenten i forskning är att resultatet av behandlingarna håller i längden. 

Studierna är publicerade och kan läsas i sin helhet på pubmed alternativt i respektive tidsskrift. 
Det finns en mängd studier inom området och för den som är mer intresserad kan vi rekommendera sökning på pubmed. 


Studier på hälsmärta(plantar fasciit) 

Radial extracorporeal shock wave therapy is safe and effective in the treatment of chronic recalcitrant plantar fasciitis: results of a confirmatory randomized placebo-controlled multicenter study. 
Am J Sports Med. 2008 Nov;36(11):2100-9. Epub 2008 Oct 1. Gerdesmeyer L, Frey C, Vester J, Maier M, Weil L Jr, Weil L Sr, Russlies M, Stienstra J, Scurran B, Fedder K, Diehl P, Lohrer H, Henne M, Gollwitzer H 
Studien visar signifikant effekt på svår hälsmärta(plantar fasciit) efter 2 behandlingar med stötvåg. Resultatet var fortfarande signifikant vid 12 månaders uppföljning. 


Extracorporeal shock wave for chronic proximal plantar fasciitis: 225 patients with results and outcome predictors. 
Chuckpaiwong B, Berkson EM, Theodore GH. 
J Foot Ankle Surg. 2009 Mar-Apr;48(2):148-55. Epub 2009 Jan 9. 
Studien visar signifikant effekt på plantar fasciit där besvären funnits längre än 6 mnd och att patienterna hade minst provat 5 olika andra typer av konservativ behandling. Resultatet var fortfarande signifikant vid 12 månaders uppföljning. 


Studier på kronisk hälsenesmärta vid fästet och mitt på senan 

Shockwave therapy for chronic Achilles tendinopathy: a double-blind, randomized clinical trial of efficacy. 
Rasmussen S, Christensen M, Mathiesen I, Simonson O. 
Acta Orthop. 2008 Apr;79(2):249-56. 
Studien visar signifikant effekt på hälsenesmärta som vid 12 veckors uppföljningen fortfarande var signifikant. 


Eccentric loading compared with shock wave treatment for chronic insertional achilles tendinopathy. A randomized, controlled trial. 
Rompe JD, Furia J, Maffulli N. 
J Bone Joint Surg Am. 2008 Jan;90(1):52-61. 
Studie som visar fördel för stötvågsbehandling jämfört med excentrisk träning när man som patient har smärta vid hälsenans fäste. Resultaten var fortfarande signifikanta vid 4 månader och 12 månader efter att behandlingen avlutats. 


Eccentric loading, shock-wave treatment, or a wait-and-see policy for tendinopathy of the main body of tendo Achillis: a randomized controlled trial. 
Am J Sports Med. 2007 Mar;35(3):374-83. Epub 2007 Jan 23. 
Rompe JD, Nafe B, Furia JP, Maffulli N. 
Studie som jämför excentrisk träning, stötvågsbehandling och vänta och se för patienter med smärta mitt på hälsenan. Patienterna hade haft minst 6 månaders besvär. Både excentrisk träning och stötvågsbehandling visade signifikanta resultat. Dessa reultat höll i sig även vid 4 månaders uppföljning. Det tog längre tid för patientgruppen med excentrisk träning att få effekt jämfört med patientgruppen som fick behandling med stötvåg. 


Extracorporeal shockwave therapy (ESWT) in Achilles tendinopathy. A long-term follow-up observational study. 
Vulpiani MC, Trischitta D, Trovato P, Vetrano M, Ferretti A. 
J Sports Med Phys Fitness. 2009 Jun;49(2):171-6. 
Studie där patienter med hälsenesmärta fick 3-5 stötvågsbehandlingar. Uppföljning vid 2 månader visade att 47 % av patienterna var klart bättre och vid 6 månader var det 73% som var klart bättre. 


Studier på hopparknä och smärta i knäskålsenan 

Jumper's knee treatment with extracorporeal shock wave therapy: a long-term follow-up observational study. 
J Sports Med Phys Fitness. 2007 Sep;47(3):323-8. 
Vulpiani MC, Vetrano M, Savoia V, Di Pangrazio E, Trischitta D, Ferretti A. 
Studie där patienter med hopparknä fick 3-5 stötvågsbehandlingar. 73 % av patienterna hade god effekt av stötvågsbehandlingen. I subgruppen, mycket aktiva, var det 86% av patienterna som hade god effekt. 


Extracorporeal shockwave therapy for patellar tendinopathy: a review of the literature. 
Br J Sports Med. 2009 Mar;43(3):163-8. Epub 2008 Aug 21. 
En genomgång av flera studier visar att stövågsbehandling är en säker och lovande behandling mot smärta i knäskålsenan. Det betonas dock att det var varierande kvalité i studierna. 


Studier på kalkaxel och sensmärta i axeln 

Medium-energy shock wave therapy in the treatment of rotator cuff calcifying tendinitis. 
Moretti B, Garofalo R, Genco S, Patella V, Mouhsine E. 
Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2005 Jul;13(5):405-10. Epub 2005 Mar 30. 
Studie där man behandlade patienter axelsmärtor som orsakades av senförändringar och förkalkning. Efter 4 stötvågsbehandlingar hade 70% av alla patienter mindre smärta och röntgen visade att förkalkningarna hade minskat eller försvunnit helt. Resultatet höll i sig vid 6 månaders uppföljningen. 


Studier på stressfrakturer 

Shock waves in the treatment of stress fractures. 
Ultrasound Med Biol. 2009 Jun;35(6):1042-9. Epub 2009 Feb 25. 
Moretti B, Notarnicola A, Garofalo R, Moretti L, Patella S, Marlinghaus E, Patella V. 
En nyligen presenterad studie som visar att 3-4 stötvågsbehandlingar kan läka ut stressfrakturer. Studien är liten men alla 10 patienter med stressfrakturer på tibia(skenbenet) eller benet längs med foten utsida hade utläkta frakturer vid röntgenkontroll 8 veckor efter avslutat behandling. Alla idrottare kunde därefter återgå till sin idrott. Här behövs fler kliniska studier men stötvågsbehandling är ett tänkbart alternativ vid stressfrakturer. 

bottom of page